GEWOON DOEN.

ONTDEK ONS PROGRAMMA

Open VLD Mortsel.

Waarvoor staan we?

Open VLD Mortsel stelt u als burger terug centraal in het gemeentelijk beleid. Dat doen we door uw inspraak te verbeteren en door terug te investeren in eenvoudige dingen die de levenskwaliteit van iedereen verbeteren.

We vertrekken daarbij vanuit vijf kernbegrippen.

Ontdek onze kernbegrippen

Onze 5 kernbegrippen

Betrokken

U wilt meer betrokken zijn bij het bestuur van uw gemeente. Wij zorgen ervoor dat u hiertoe meer mogelijkheden krijgt. Via burgerparticipatie en inspraakinitiatieven. Dat gaat over het gemeentelijk beleid zoals mobiliteit, de inrichting van wijken en straten maar ook heel concreet over bijvoorbeeld welzijn, ouderzorg, kinderopvang …

Mobiel

U moet er geen tekening bij hebben. Wij willen meebouwen aan structurele oplossingen voor de verkeersdoorstroming in Mortsel, voor de parkeerproblematiek. Maar het gaat ook om een goede bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten, van handelszaken, om een visie op het openbaar vervoer, om een efficiënte mobiliteit voor iedereen, ongeacht leeftijd of eventuele beperkingen.

Toegankelijk

U wilt uw gemeentebestuur vlot en op elk moment kunnen bereiken. Wij zorgen voor een eenvoudige en vlotte toegang tot de stadsdiensten aangevuld met een ruime dienstverlening via een professionele website. Maar toegankelijk betekent voor ons ook dat we op elk moment openstaan voor uw ideeën en dat we die heel graag meenemen in ons beleid.

Kwalitatief

U wilt propere straten, zuivere lucht, degelijke gebouwen, een goede dienstverlening … Wij gaan er voor.

Ondubbelzinnig

U wilt een bestuur dat duidelijke standpunten inneemt, dat u op het juiste moment helder en begrijpelijk informeert, in alle openheid. Wij doen dat gewoon.

Fiscaliteit

Wij zorgen voor meer duidelijkheid in het bos van retributies en onderzochten dit. We vermijden dat er dubbele belastingen worden geheven.
Een recente beslissing van de Vlaamse regering verplicht de gemeente overigens om een overzicht van al deze retributies te publiceren.

Toegankelijkheid

Personen met een beperking, ouderen en gezinnen met buggy’s kunnen zich ongehinderd door onze gemeente verplaatsen. Dat doen we door de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren, de toegankelijkheid van de winkels aan te passen, de ingang van de gemeentelijke diensten te herbekijken, besneeuwde en beijzelde voetpaden frequenter te reinigen ….

Netheid

We leggen concrete voorstellen op tafel om zwerfvuil te bestrijden. We installeren afvalstraten, verbeteren de dienstverlening van het recyclagepark ….

Groene Ruimte

Groene en open ruimten behouden we door oude gebouwen die leegstaan in te vullen en door onbebouwde percelen tussen andere gebouwen op te vullen.

Kwaliteit van de woningen

We hebben opnieuw aandacht voor de architecturale kwaliteit van gebouwen en de interne kwaliteit van appartementen. We stimuleren vernieuwbouw, de controle op verhuurvoorwaarden en moedigen een sociaal verhuurkantoor aan. Hoogbouw perken we in om het straatbeeld niet te verstoren.

Middenstand

We versterken de middenstand en geven aandacht en ondersteuning aan bestaande en nieuwe initiatieven. Een systeem van kortparkeren moet van Mortsel terug de aangename winkelstad van weleer maken.

Inspraak

Een transparant bestuur geeft elke Mortselaar de kans om via eenvoudige inspraakmogelijkheden verbeteringen voor te stellen. Ook willen we, naar het Antwerpse voorbeeld, een jaarlijkse burgerbegroting voor Mortsel, waarbij de burgers zelf kunnen beslissen over de besteding van een deel van het gemeentelijke budget.

Fiscaliteit

Wij zorgen voor meer duidelijkheid in het bos van retributies en onderzocht. We vermijden dat er dubbele belastingen worden geheven.
Een recente beslissing van de Vlaamse regering verplicht de gemeente overigens om een overzicht van al deze retributies te publiceren.

Toegankelijkheid

Personen met een beperking, ouderen en gezinnen met buggy’s kunnen zich ongehinderd door onze gemeente verplaatsen. Dat doen we door de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren, de toegankelijkheid van de winkels aan te passen, de ingang van de gemeentelijke diensten te herbekijken, besneeuwde en beijzelde voetpaden frequenter te reinigen ….

Netheid

We leggen concrete voorstellen op tafel om zwerfvuil te bestrijden. We installeren afvalstraten, verbeteren de dienstverlening van het recyclagepark ….

Groene Ruimte

Groene en open ruimten behouden we door oude gebouwen die leegstaan in te vullen en door onbebouwde percelen tussen andere gebouwen op te vullen.

Kwaliteit van de woningen

We hebben opnieuw aandacht voor de architecturale kwaliteit van gebouwen en de interne kwaliteit van appartementen. We stimuleren vernieuwbouw, de controle op verhuurvoorwaarden en moedigen een sociaal verhuurkantoor aan. Hoogbouw perken we in om het straatbeeld niet te verstoren.

Middenstand

We versterken de middenstand en geven aandacht en ondersteuning aan bestaande en nieuwe initiatieven. Een systeem van kortparkeren moet van Mortsel terug de aangename winkelstad van weleer maken.

Inspraak

Een transparant bestuur geeft elke Mortselaar de kans om via eenvoudige inspraakmogelijkheden verbeteringen voor te stellen. Ook willen we, naar het Antwerpse voorbeeld, een jaarlijkse burgerbegroting voor Mortsel, waarbij de burgers zelf kunnen beslissen over de besteding van een deel van het gemeentelijke budget.

Livia Moreau

Lijsttrekker voor Open VLD Mortsel

Livia Moreau

Lijsttrekker Open VLD Mortsel

Cedric Heylen

2de plaats Open VLD Mortsel
Cedric_Heylen
Cedric_Heylen

Cedric Heylen

2de plaats Open VLD Mortsel

Peter De Meulemeester

3de plaats Open VLD Mortsel

Peter De Meulemeester

3de plaats Open VLD Mortsel

Lisette de Clerq

4de plaats Open VLD Mortsel

Lisette de Clerq

4de plaats Open VLD Mortsel

Nathan Dupon

5de plaats Open VLD Mortsel

Nathan Dupon

5de plaats Open VLD Mortsel

Kato Theuns

6de plaats Open VLD Mortsel

Kato Theuns

6de plaats Open VLD Mortsel

Philippe Vis

7de plaats Open VLD Mortsel

Philippe Vis

7de plaats Open VLD Mortsel

Anne-Mie Wauters

8ste plaats Open VLD Mortsel

Anne-Mie Wauters

8ste plaats Open VLD Mortsel

Eric Laenen

9de plaats Open VLD Mortsel

Eric Laenen

9de plaats Open VLD Mortsel

Hannah Vis

10de plaats Open VLD Mortsel

Hannah Vis

10de plaats Open VLD Mortsel

Ann Higuet

11de plaats Open VLD Mortsel

Ann Higuet

11de plaats Open VLD Mortsel

Paul Siemons

12de plaats Open VLD Mortsel

Paul Siemons

12de plaats Open VLD Mortsel

Jules Genbrugge

13de plaats Open VLD Mortsel

Jules Genbrugge

13de plaats Open VLD Mortsel

Sine Van Royen

14de plaats Open VLD Mortsel

Sine Van Royen

14de plaats Open VLD Mortsel

Ronny Torfs

15de plaats Open VLD Mortsel

Ronny Torfs

15de plaats Open VLD Mortsel

Eveline Peeters

16de plaats Open VLD Mortsel

Eveline Peeters

16de plaats Open VLD Mortsel

Dirk Vos

17de plaats Open VLD Mortsel

Dirk Vos

17de plaats Open VLD Mortsel

Hilde Revyn

18de plaats Open VLD Mortsel

Hilde Revyn

18de plaats Open VLD Mortsel

Irene Berckmans

19de plaats Open VLD Mortsel

Irene Berckmans

19de plaats Open VLD Mortsel

Wouter Meyvis

20ste plaats Open VLD Mortsel

Wouter Meyvis

20ste plaats Open VLD Mortsel

Danielle Van Staey

21ste plaats Open VLD Mortsel

Danielle Van Staey

21ste plaats Open VLD Mortsel

Sven Scheurwegen

22ste plaats Open VLD Mortsel

Sven Scheurwegen

22ste plaats Open VLD Mortsel

Conny Van Steertegem

23ste plaats Open VLD Mortsel

Conny Van Steertegem

23ste plaats Open VLD Mortsel

Marc Meire

Lijstduwer voor Open VLD Mortsel

Marc Meire

Lijstduwer voor Open VLD Mortsel
Heeft u ideeën? Of ben je zelf geïnteresseerd om deel te nemen met Open VLD Mortsel? Contacteer ons! Gewoon Doen.